Afrika Dansı - Afrika Davulları - Afrika Dans dersleri - Afrika Dansı Nedir?

Afrika Dansı, toprak ana, doğa, yeryüzü, ve atalara teşekkür ve saygıyı içeren sembolik hareketlerle Caz Dans, Tap, Salsa, Afro-Kuban ve daha nice dansın kökenidir. Örneğin batı danslarında başın katı bir şekilde durması ve oynatılmaması, başın oynatılırsa çirkin duracağı salık verilir. Afrika Dansı, ham ve doğal hali ile dans ederken bas dahil ve vücudun her tarafını özgürce oynatmayı hedefler. Afrika Dansları genelde bacaklar bükülü, hafif yaylanmayı içeren, oldukça neşeli poliritmik ve enerjik hareketleri içermektedir. Dersin sonunda oluşturulan çemberin içine, arzu edenlerin girip alkışlar eşliğinde istedikleri gibi dans etmeleri de derslerden edinilen en zevkli, güven katan ve insanları birbirine kaynaştırıcı tecrübelerden birisi. Dersin ilk yarim saati güçlendirici ısınma ve esnetme hareketlerini, sonraki bir saati ise Afrika Dansı'nı içeriyor.

Kick-box, pilates, spinning derslerinden çok uzun zaman önce Afrika Dansları ve insani elektrik çarpmışcasına etkileyen Afrika Davullarının sesleri vardı. Afrika Dansı, vücudunuzu esnetip, güçlendirip, forma sokarken, bedenin, Afrika ritimleri eşliğinde kendini doğal bir hareketler bütününe bırakmasını ve tüm vücudu çalıştırmayı hedefliyor. Neşelenecek, hareketlerin serbestliği ile özgürlük hissine kapılacak, dersler üzerinizde adeta terapi etkisi bırakacak, yorulmak yerine kendinizi enerji almış hissedeceksiniz. Daha önce hiç dans etmemiş, ve kendilerini dansa pek de yakın görmeyenlerin bile adapte olabileceği bu dans, özellikle etnik müziğiyle birlikte çok çekici ve keyif verici. Çıplak ayakla yapılan çalışmanın yararlarından bir başkası da denge yeteneğini geliştirmesi.

Egzersiz felsefesinin ana kuralları üzerine kurulu tüm bir çalışma olan Afrika Dansı dersleri Afrika davulları eşliğinde ‘dans’ üzerine odaklanmaktadır. Dersler kendine has bir esnetme ve ısınmayı takiben güç dolu ama aynı zamanda zarif ve basit, herkesin öğrenebilmesi ve zevkle yapabilmesi için dikkatle bölümlere bölünmüş Afrika Dansı hareketlerini birleştirmektedir. Vücut, akıl, ve ruhu kullanan Afrika Dansı mükemmel bir terapisel egzersizdir.

Turkiye'nin ilk ve tek Afrika ritm ve dans toplulugu: ww.afrikadansi.comMüzik eşliğinde başınızın serbestçe sallanmasını sağlayan, dönmeyi içeren hareketlerle, olumlu düşünmeyi teşvik eden poliritmik Afrika Dansı aura’yı hareket ettirebilmekle beraber, 5 çakrayı açmaya yaramaktadır. Afrika Dansı vücuda ibadet etmek, iç devinimlerle bağlantı kurmaktır. Etrafımızdaki dünyanın içimizde olduğunu hissederiz. İçimizin derinliklerinden dışa doğru bir şekilde hareket etmemize izin verdiğimizde, dualarımızı dans ettirmiş oluruz; iyileşmeye, ve kendimiz ve dünyamız ile uyum içinde olmaya doğru doğal olarak hareket ediyor oluruz. Afrika’da dans, hikaye, şarkı, müzik, dinsel törenlerle beraber hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Geleneksel dans hareketleri ve dans dizileri genelde dış dünyayı, hayvanları (ör.: bir kuşun uçuşu), doğanın öğelerini (rüzgar, su, toprak), insanların günlük hareketlerini gözlemlemekten kaynaklanırdı. Bununla birlikte, Afrika


Dansı ve müziğinin en önemli bileşeni dansçının ve çalgıcının iç dünyası, dansa ve müziğe getirdiği heyecan, can, ruhtur ki bu da kendi iyileşmemizin öz kaynağıdır.


Ritim ve hareket vücudumuzda doğal olarak vardır. Dans, ilk iletişim yöntemlerinden olduğu için içimizde derin bir şekilde, kök salmış halde mevcuttur. Beraberce şarkı söylemek, müzik yapmak ve dans etmek bir topluluğu bir araya getiren unsurdur. Aynı zamanda mutluluk, üzüntü, ve heyecan ifade etme yöntemidir. Afrika’da bazı danslar 1000lerce yıl öncesinden gelmektedir. Ruhani lider ve iyileştiricilerin önce dansçı oldukları söylenir. Bazı dans ve ritimler özellikle vücudu, aklı, ve ruhu iyileştirmek için kullanılmıştır. Bu danslar ruhani hayatı (maneviyatı) günlük hayattan ayırmayan insanlardan gelmiştir. Afrika Dansları ve vurmalı çalgıları doğumdan ölüme kadar hayatın kayda değer her türlü bölümünde yer almıştır. Afrika Dansı ve ritimleri ruhu özgürleştirmenin yanı sıra vücudu uyandıran, akort eden, onurlandıran, varoluşunuza denge getiren unsurdur.


Davul çalma, iyileştirici Afrika Dansı’nın önemli bir parçasıdır. Davulun enerjisi müzik, dans, ve şarkıdan oluşan önemli bir üçgen oluşturur. Bu da Afrika geleneğinin önemli bir parçasıdır.

Bazı ritimler vücudu, aklı, veya ruhu iyileştirmek için, bireye ya da gruplara çalınırdı. Yeryüzünden gelen enerji topraktan davulcuya, davulcudan davula, ve sonra çıkan davul sesleriyle dışarıya, etrafa doğru yayılır. Davulun ritmiyle bütünleşildiğinde farklı bir kalp atışı hissedilir. Derslerde, salt hareket ederken, ve nefesinizle bütünleşirken bu enerji, ve kalp atışını hissedebilirsiniz.

Afrika’da görsel ifadenin ana unsuru danstı. Dans eğlence veya dini ortamlarda yer gösterirdi. Afrikalılar hayatin her safhasında, doğum, bluğ çağı, evlilik, ve ölüm seramonilerinde bile dans ettiler. Becerilerin yarıştığı gösterilerde de danslar vardı. ‘’Hareket’’ katılımcı bir olaydı ve çocuğundan yaşlısına tüm halk toplu halde dans ederek kültürel inançlarını ifade ederlerdi. Danslara genelde djembe başta olmak üzere çeşitli davulların vuruşları eşlik ederdi.

Bazı karakteristik dans hareketleri:
Dizler bükülü, vücut belden öne doğru bükülü bir şekilde kalça hareketleri
Genellikle doğadaki devinimleri taklit eden hareketler
İfade etme özgürlüğüne imkan veren doğaçlamayı sergileyen hareketler
Vücudun merkezinden gelen hareketler (kalçadan dışa doğru patlamayı andıran hareketler)
Daha büyük bir güçle ilerleyen ritimlerle yapılan hareketler


‘’Sallanma özelliği’’nin Afrika ritmini tanımlayan bir özellik olduğunu anlamak ve tanımak önemlidir. Avrupa müziğinde genelde ilk ve 3. müzikteki vuruş, Afrika ritimlerinde ise 2. ve 4. vuruşlar vurgulanır. Bu bir geri gelme hissi verir, seken top gibi, sanki ikinci ve dördüncü vuruşlar ilk ve üçüncü vuruşlara bir cevapmış gibi. Topun tekrar tekrar sekmesi gibi vuruşun enerjisini yenileyen bir sekmedir. Kendi momentumunu kendisi yaratır gibi gözüktüğü için vücut hareketlerinde daha büyük bir güçle ileriye gitme durumu vardır. Ayrıca vücut hareketlerinde poliritim yani vücudun her bir parçasını ters ve ayrı ritimlere göre hareket ettirme de dansların göze çarpan özelliklerindendir. Bu da örneğin kölelerin Afrika’dan Amerika’ya getirdiği, ve caz dansta hala görülen bir özelliktir
Kaynak: www.afrikadansi.com

Afrika Burada

Gana Nerede - Gana Nerde - Gana Dünyanın Neresinde

Kamerun Nerede - Kamerun Nerde - Kamerun Hangi Kıtada

Cibuti Nerede - Cibuti Nerde - Cibuti Hangi Kıtada

Mali Nerede - Mali Hangi Kıtada - Mali'nin Konumu

Angola Nerede - Angola Nerde - Angola Dünyanın Neresinde

Seyşeller Nerede - Seyşel Adaları Nerde - Seyşellerin Haritadaki Yeri