Fas Kralı reform yaptı - Fas'da krallık reformu - Fas demokrasi hareketleri

Arap ülkelerindeki hareketlenmelerin ardından Fas'da da yenilikler yaşanıyor.
Kral Muhammed siyasi reform programını açıklamak için TV’ye çıkarken, yanına oğlu Mulay el Hasan ile kardeşi Prens Mulay Raşid’i de aldı.
Fas Kralı Muhammed, Arap dünyasında birbiri ardına gelen halk ayaklanmaları üzerine anayasal reform programını açıkladı. Önceki gece televizyonda reform programı hakkında bilgi veren Kral, reformların bağımsız yargı, meclisin ve siyasi partilerin gücünün artırılması ve yerel yetkililerin daha fazla yetki kazanması için yerelleşme programını kapsadığını bildirdi. Kral, hazırlanacak yeni anayasada insan hakları ve özgürlüklerin korunmasının da garanti altına alınacağını, ayrıca ülkenin çok etnik yapılı kimliğini tanıyacağı ifade etti. Muhalif Said Bincebli, Kralın tüm taleplere cevap verdiğini ancak yolsuzluk ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısına cevap vermediğini savundu.