Cibuti Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alacak - Büyükelçilik Sınav Duyurusu

Turkiyenin Cibuti Büyükelçiliğinde  pozisyonuna sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır. Başvuru icin gerekli belgeler, şartlar ve sınav bilgileri burada.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir.),

8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Afrikaulkeleri.com


BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: 
1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (Dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya işlem görmüş sayfalarıyla birlikte onaylı sureti,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliklerinden/Ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya onaylı sureti,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

Avrupaulkeleri.com

SINAV: 
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 1 Mart 2014 Cumartesi günü Saat: 10.00’da T.C. Cibuti Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

b) Uygulamalı ve Sözlü Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 4 Mart 2014 Salı günü Saat :10.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak uygulamalı ve sözlü yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Uygulamalı Sınav Konuları:

(Bilgisayarda) Daktilo sınavı.

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.


BAŞVURU TARİHİ: 
Başvurular en geç 13 Şubat 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz Turkish Embassy, Duplex Grandstanding No:1 Situe 353-1 Haramous Djibouti adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 10:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Tel : +253 2135 1290
E-mail: Ambassade.Djibouti@mfa.gov.tr