Kayıtlar

Ocak, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Cibuti Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alacak - Büyükelçilik Sınav Duyurusu

Turkiyenin Cibuti Büyükelçiliğinde  pozisyonuna sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır. Başvuru icin gerekli belgeler, şartlar ve sınav bilgileri burada. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir.), 8. Çok iyi derecede Fransızca ve