Afrika Din Haritası - Afrika'da Müslüman ve Hristiyan Dağılımı

Afrika Kıtasında hangi din hangi bölgede daha güçlüdür? Aşağıdaki harita Afrika'da dinlerin dağılımını göstermektedir. Afrika'da İslam ve Hristiyanlık belli bolgelerde toplanmıştır. Her iki agirlik bölgesinde de
aslında iki dinden olanlar vardır fakat burada çogunluğun kapladığı yerler belirtilmiştir.